Kallelsen till samtliga fordringshavare har nu gått ut

Kallelsen till samtliga fordringshavare har nu gått ut

Kallelsen till samtliga fordringshavare har nu gått ut 3 jun, 2017 Grundingen Fastighets AB (publ) är nu i slutfasen av den tilltänkta transaktionen med Concent Holding AB, vilken omfattar förvärvet av totalt åtta (8) projekt. Ett förslag för hur den tilltänkta...