Obligationsägarna röstade ja i skriftligt förfarande

Obligationsägarna röstade ja i skriftligt förfarande

Obligationsägarna röstade ja i skriftligt förfarande 21 mars, 2022 Grundingen Fastighets AB (publ) (”Bolaget”) har som tidigare meddelats instruerat agenten att påbörja ett skriftligt förfarande avseende Bolagets obligationslån med ISIN SE0010324194, NO0010805112 och...