BOENDEFORM
Bostadsrätt

ANTAL BOSTÄDER
154 bostadsrätter

STORLEK (M² BOA)
9 000

FÄRDIGSTÄLLT
2026

ARKITEKT
Tengbom arkitekter

Ett nytt bostadskvarter på ett attraktivt område i Norrköping

Grundingen Fastighets har av Norrköpings kommun tilldelats en markanvisning vid gamla Smedby IP i Norrköping. Här utvecklas sex rationella punkthus innehållande 154 nya bostäder. Lägenheterna kommer att vara upplåtna med bostadsrätt.

Ambitionen har varit att skapa ett bostadskvarter i symbios med naturen, riktat till en bred målgrupp. Lägenheterna blir därför flexibla och tillåter ett boende i flera generationer. Fokus ligger på tvåor och treor som erbjuder planlösningar med möjlighet till att skapa en “minitrea” eller “minifyra” om man önskar.

Detta nya bostadskvarter kommer att lyfta och tillvarata den omkringliggande miljön i Smedby, samt säkerställa kommunens högt ställda krav på god arkitektur. Smedby är en stadsdel i sydvästra Norrköping som ligger i närheten av flygplatsen. Området består av en blandad bebyggelse med friliggande villor, rad- och lamellhus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var bygger vi?

Kontakta oss

Vill du anmäla ditt intresse eller har några frågor? Använd vårat formulär så kontaktar vi dig!

Frågan gäller