Antagen detaljplan i Smedby

Antagen detaljplan i Smedby

Antagen detaljplan i Smedby 17 feb, 2021 Detaljplanen för Grundingens projekt Smedby i Norrköping har vunnit laga kraft. Detaljplanen antogs redan för ett par år sedan men överklagades till Mark- och miljödomstolen. Överklagan avslogs, men ärendet drogs vidare till...