Företrädesemissionen fulltecknad

Företrädesemissionen fulltecknad

Företrädesemissionen fulltecknad 8 jun, 2022 Grundingen Fastighets AB:s (”Grundingen” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare har avslutats. Teckningstiden i emissionen varade till den 9 maj 2022 och tilldelningsbeslut är...