Camilla Dahlgren ny ledamot i Grundingen

Camilla Dahlgren ny ledamot i Grundingen

Camilla Dahlgren ny ledamot i Grundingen 24 nov, 2023 Camilla Dahlgren har utnämnts till ny styrelseledamot i Grundingen Fastighets AB. Dahlgren har arbetat 13 år inom finansbranschen, framförallt i roller inom finansiering och ledarskap. Mellan åren 2012 – 2019...
Grundingens företrädesemission fulltecknad

Grundingens företrädesemission fulltecknad

Grundingens företrädesemission fulltecknad 15 nov, 2023 Grundingen Fastighets AB:s (”Grundingen” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare har avslutats. Emissionen blev fulltecknad och Grundingen tillförs cirka 26,1 MSEK efter...
Grundingens obligation återbetalas den 12 juli

Grundingens obligation återbetalas den 12 juli

Grundingens obligation återbetalas den 12 juli 12 juli, 2023 Pressmeddelande avseende obligationerna SE0010324194 (SEK), NO0010805112 (NOK), NO0010805138 (USD)(”obligationerna”) emitterade av Grundingen Fastighets AB (”Grundingen”). Grundingen Fastighets AB (publ)...