Företrädesemissionen fulltecknad

Företrädesemissionen fulltecknad

Företrädesemissionen fulltecknad 8 jun, 2022 Grundingen Fastighets AB:s (”Grundingen” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare har avslutats. Teckningstiden i emissionen varade till den 9 maj 2022 och tilldelningsbeslut är...
Obligationsägarna röstade ja i skriftligt förfarande

Obligationsägarna röstade ja i skriftligt förfarande

Obligationsägarna röstade ja i skriftligt förfarande 21 mars, 2022 Grundingen Fastighets AB (publ) (”Bolaget”) har som tidigare meddelats instruerat agenten att påbörja ett skriftligt förfarande avseende Bolagets obligationslån med ISIN SE0010324194, NO0010805112 och...
Fredrik Ståhl ny ledamot i Grundingen Fastighets

Fredrik Ståhl ny ledamot i Grundingen Fastighets

Fredrik Ståhl ny ledamot i Grundingen Fastighets 29 nov, 2021 Fredrik Ståhl har utnämnts till ny styrelseledamot i Grundingen Fastighets AB. Ståhl har närmare 25 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, bland annat i rollen som VD för Hökerum Bygg. Ståhl är...