Förlängd teckningstid i pågående företrädesemission

Förlängd teckningstid i pågående företrädesemission

Förlängd teckningstid i pågående företrädesemission 18 mar, 2021 Styrelsen har beslutat om att förlänga teckningstiden i den pågående företrädesemissionen i Grundingen Fastighets AB (publ) fram till 8 april 2021. Detta för att Grundingen har erhållit ett indikativt...