Kallelsen till samtliga fordringshavare har nu gått ut

3 jun, 2017

Grundingen Fastighets AB (publ) är nu i slutfasen av den tilltänkta transaktionen med Concent Holding AB, vilken omfattar förvärvet av totalt åtta (8) projekt.

Ett förslag för hur den tilltänkta transaktionen är tänkt att ske är framtaget. Respektive fordringshavare har fått en kallelse innehållande nödvändig information, och förutom detta kommer det gå att få tillgång till information på den här hemsidan löpande.

Samtliga fordringshavare får inloggningsuppgifter till hemsidan tillsammans med kallelsen, och kommer också löpande få information hänförligt till transaktionen via hemsidan.