Företrädesemissionen fulltecknad

Företrädesemissionen fulltecknad

Företrädesemissionen fulltecknad 8 jun, 2022 Grundingen Fastighets AB:s (”Grundingen” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare har avslutats. Teckningstiden i emissionen varade till den 9 maj 2022 och tilldelningsbeslut är...
Obligationsägarna röstade ja i skriftligt förfarande

Obligationsägarna röstade ja i skriftligt förfarande

Obligationsägarna röstade ja i skriftligt förfarande 21 mars, 2022 Grundingen Fastighets AB (publ) (”Bolaget”) har som tidigare meddelats instruerat agenten att påbörja ett skriftligt förfarande avseende Bolagets obligationslån med ISIN SE0010324194, NO0010805112 och...