Camilla Dahlgren ny ledamot i Grundingen

Camilla Dahlgren ny ledamot i Grundingen

Camilla Dahlgren ny ledamot i Grundingen 24 nov, 2023 Camilla Dahlgren har utnämnts till ny styrelseledamot i Grundingen Fastighets AB. Dahlgren har arbetat 13 år inom finansbranschen, framförallt i roller inom finansiering och ledarskap. Mellan åren 2012 – 2019...
Grundingens företrädesemission fulltecknad

Grundingens företrädesemission fulltecknad

Grundingens företrädesemission fulltecknad 15 nov, 2023 Grundingen Fastighets AB:s (”Grundingen” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare har avslutats. Emissionen blev fulltecknad och Grundingen tillförs cirka 26,1 MSEK efter...