Camilla Dahlgren ny ledamot i Grundingen

24 nov, 2023

Camilla Dahlgren har utnämnts till ny styrelseledamot i Grundingen Fastighets AB. Dahlgren har arbetat 13 år inom finansbranschen, framförallt i roller inom finansiering och ledarskap.

Mellan åren 2012 – 2019 arbetade hon som VD för Svensk Fastighetsförmedling Norrköping, där hon erhöll franchiserättigheten 2012 och sålde företaget 2019. Svensk Fastighetsförmedling Norrköping hade stort fokus på nyproduktion från ägarledda företag.

Innan arbetet på Svensk Fastighetsförmedling tjänstgjorde Camilla Dahlgren på Nordea i Norrköping, bland annat som kontorschef för Nordea Östergötland företagsmarknad. Dahlgren hade olika tjänster på Nordea mellan åren 1999 – 2010. Camilla Dahlgren är utbildad Civ. ekonom från Växjö Universitet.

Camilla kommer bland mycket annat förstärka styrelsen med specifik kunskap och kompetens om fastighetsmarknaden i Norrköping.

English:

Camilla Dahlgren is new board member in Grundingen

Camilla Dahlgren has been appointed as a new board member of Grundingen Fastighets AB. Dahlgren has 13 years of experience in the finance industry, primarily in roles involving financing and leadership.

Between 2012 and 2019, she served as the CEO of Svensk Fastighetsförmedling Norrköping, where she obtained the franchise rights in 2012 and sold the company in 2019. Svensk Fastighetsförmedling Norrköping had a strong focus on new production from owner-managed companies.

Before her time at Svensk Fastighetsförmedling, Camilla Dahlgren worked at Nordea in Norrköping, including as the branch manager for Nordea Östergötland’s corporate market. Dahlgren held various positions at Nordea between 1999 and 2010. Camilla Dahlgren has a Master of Science in Economics from Växjö University.

Camilla will, among many things, strengthen the board with specific knowledge and expertise about the real estate market in Norrköping.