Förlängd teckningstid i pågående företrädesemission

18 mar, 2021

Styrelsen har beslutat om att förlänga teckningstiden i den pågående företrädesemissionen i Grundingen Fastighets AB (publ) fram till 8 april 2021. Detta för att Grundingen har erhållit ett indikativt bud från ett bolag som önskar att fusionera sig med Grundingen. Styrelsen har emellertid denna dag avvisat budet då bedömningen är att det inte speglar det värde som finns i bolaget och projektportföljen. Att Grundingen får en stark samarbetspartner eller fusioneras med någon part är emellertid ett intressant alternativ då det skulle öka möjligheten att behålla något av projekten som eget förvaltningsobjekt.

Lessebo 2021-03-18

Göran Johansson
Styrelseordförande, Grundingen Fastighets AB