GRUNDINGEN

Grundingen Fastighets AB utvecklar en av Sveriges mest attraktiva fastighetsportföljer och bygger bostäder i några av landets bästa lägen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSTADSRÄTTER OCH SMÅHUS

En bostadsaffär är ett av livets viktigaste affärsbeslut. Därför vill vi kunna erbjuda det perfekta hemmet för dig och dina behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERARE

Genom starka ägare, strategiska samarbeten och hållbar fastighetsutveckling skapar Grundingen bostäder med alla intressenter i åtanke.

grundingen soderport

HYRESRÄTTER

En blandad stad är en attraktiv stad. Vi utvecklar trygga hyresbostäder för livets olika skeden, åldrar och inkomstnivåer.

grundingen hållbarhet

HÅLLBARHET

Hållbar fastighetsutveckling handlar om både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. För oss är långsiktighet en viktig gemensam nämnare.

SENASTE NYTT

Grundingens obligation återbetalas den 12 juli

Grundingens obligation återbetalas den 12 juli

Grundingen Fastighets AB (publ) återbetalar den 12 juli till fullo det obligationslån om 200 MSEK som emitterades under åren 2017-2018 i syfte att vidareutveckla bolagets fastighetsportfölj.

Grundingen Fastighets söker nya projekt