Trenum förvärvar hyresrättsprojekt i Norrköping från Grundingen Fastighets AB

21 feb, 2020

Grundingen Fastighets AB har tecknat avtal med Trenum AB kring försäljning och finansiering av hyresrättsprojektet Söderport, beläget i Norrköping, omfattande 121 lägenheter.

Fastighetsbolaget Trenum AB, samägt av Balder och Tredje AP-fonden, innehar även en option att förvärva ytterligare två etapper i Söderport. Inklusive optionen omfattar affären totalt knappt 400 hyreslägenheter. Angermann har varit säljarens finansiella rådgivare i transaktionen och AB Lejonstaden har varit deras tekniska rådgivare.

”Det här är ett projekt som vi arbetat fram under en tid och det känns oerhört glädjande att inleda detta samarbete med en stark aktör som Trenum, som är mycket långsiktiga i sina investeringar”, säger Göran Johansson, styrelseordförande för Grundingen, i en kommentar.

Produktionsstart för projektet är beräknad till andra kvartalet 2020 och första etappen beräknas vara inflyttningsklar under 2022. AB Lejonstaden är även anlitade för den fortsatta utvecklingen av projektet och för kommande etapper. Totalt har affären ett underliggande fastighetsvärde på cirka 240 miljoner kronor, inklusive investeringsbidrag.

Kontakt:

Göran Johansson
Styrelseordförande, Grundingen Fastighets AB (publ)
070-553 16 45

English:

2020-02-21

Trenum acquires Norrköping rental property project from Grundingen Fastighets AB

Grundingen Fastighets AB has entered into an agreement with Trenum AB regarding the sale and financing of its Söderport rental apartment project located in Norrköping, comprising 121 apartments.

Property company Trenum AB, jointly owned by Balder and the Third Swedish National Pension Fund, also holds an option to acquire two additional stages in the project. Including the option, the deal comprises a total of just under 400 rental apartments. Angermann has acted as Grundingen’s financial advisor in the transaction and AB Lejonstaden has acted as technical advisor.

This is a project that we have been developing over a period of time and it feels extremely gratifying to initiate this collaboration with a strong company like Trenum, that has a long term perspective in their investments”, says Göran Johansson, Chairman of the Board of Grundingen, in a comment.

Construction start for the Söderport project is scheduled for the second quarter of 2020 and the first stage is expected to be completed in 2022. AB Lejonstaden is engaged for the continued development including the subsequent project stages. In total, the transaction has an underlying property value of approximately SEK 240 million, including investment grants.

Contact:

Göran Johansson
Chairman of the Board, Grundingen Fastighets AB (publ)
+46 (0)70-553 16 45