Positivt planbesked i Upplands Väsby

18 maj, 2020

Grundingen Fastighets har erhållit positivt besked om att ta fram en ny detaljplan i Upplands Väsby, där bolaget utvecklar projektet Östra Frestaby. Beskedet medför en möjlighet att konvertera och införliva projektets kommersiella byggrätt i den befintliga bostadsbyggrätten. Åtgärden väntas resultera i en betydande ökning av antalet bostäder i projektet, från cirka 60 till 150-200 hyresrätter. Planprocessen är planerad att starta under hösten 2020 och förväntas pågå i cirka ett och ett halvt år.

Projektet Östra Frestaby omfattar nya hyresrätter av två lägenhetstyper, belägna i vad man brukar kategorisera som stadsradhus där våningsantalen varierar mellan 2,5 och 4 plan.

Det är i mellanrummen mellan husen som människor möts och visionen är att varierande typer av platsbildningar gör att varje individ kan hitta sin alldeles egna plats, där det alltid finns en ny att utforska runt nästa hörn.

Vid frågor angående Östra Frestaby eller Grundingens övriga fastighetsprojekt, vänligen kontakta AB Lejonstaden:

Lars Vardheim

lars.vardheim@lejonstaden.se
+46 734 10 11 33

English:

2020-05-18

Approval for new zoning plan in Upplands Väsby

Grundingen Fastighets has received approval regarding the development of a new zoning plan in the Stockholm suburb of Upplands Väsby, where the company develops its Östra Frestaby project. This provides an opportunity to convert and incorporate the project’s commercial building right into the already existing residential building right. The new zoning plan is expected to enable a significant increase in the number of housing units in the project, from approximately 60 to 150-200 rental apartments. The planning process is scheduled to start in the fall of 2020 and is expected to last for about a year and a half.

The Östra Frestaby project will include two types of rental apartments, located in townhouses with between 2.5 and 4 floors. As people often meet and socialize outdoors, the vision is to include a variety of outdoor passages, squares and open spaces, allowing each resident to find their own favorite location within the project.

If you have any questions about Östra Frestaby or other projects in Grundingen’s portfolio, please contact AB Lejonstaden:

Lars Vardheim

lars.vardheim@lejonstaden.se
+46 734 10 11 33