Grundingen tecknar samarbetsavtal med Anebyhusgruppen

17 okt, 2018

Grundingen Fastighets har tecknat ett samarbetsavtal med hustillverkaren Anebyhusgruppen. Avtalet omfattar den första etappen i bolagets projekt Valsjöberget i Åkersberga, strax norr om Stockholm. Avtalet innebär att Anebyhus skall leverera villor till projektets 14 första tomter och bygger på att Anebyhus säljer villor direkt till slutkund medan Grundingen säljer tomten samt genomför markarbeten. Grundingen planerar nu för en säljstart som förväntas ske inom 4-6 veckor. Försäljningen kommer att ske via mäklare och mer information kommer inom kort att finnas tillgänglig på Anebyhus hemsida, www.anebyhusgruppen.se.

Om Anebyhusgruppen

I hustillverkaren Anebyhusgruppen ingår Anebyhusgruppen AB, Anebyhusgruppen Contracting AB och Anebyhusgruppen Volymhus AB.  Gruppens huvudkontor finns i Åseda och Aneby och husen tillverkas i husfabriker i Åseda och Klöverfors. Anebyhusgruppen är ca 250 anställda, omsätter ca 600 Mkr och finns representerade med återförsäljare från Malmö i söder till Luleå i norr.