Grundingen säljer tomter till OBOS

16 sep, 2019

Grundingen Fastighets AB (publ) innehar, via sitt helägda dotterbolag Valsjöberget AB, ett markområde vid sjön Valsjön i Österåkers kommun där det totalt planeras för ca 140 bostäder.

Valsjöberget AB har ingått ett avtal om försäljning av tomter till OBOS Mark AB, avseende kommande byggnation av 14 villor och 28 radhus samt ett optionsavtal avseende ytterligare 19 villatomter. Det blir den första etappen som påbörjas i området.

OBOS är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare med ca 1 000 medarbetare i Sverige och verkar genom sina varumärken OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan.

Vid frågor angående projekten vänligen kontakta AB Lejonstaden,

Lars Vardheim
Email: lars.vardheim@lejonstaden.se
Telefon: +46 734 10 11 33

Serdar Erkan
Email: serdar.erkan@lejonstaden.se
Telefon: +46 725 35 15 00

English:

2019-09-16

Grundingen sells plots to OBOS

Grundingen Fastighets AB (publ), through its wholly owned subsidiary Valsjöberget AB, is developing a land area by lake “Valsjön” in Österåker municipality, where a total of around 140 housing units are planned.

Valsjöberget AB has entered into a sales agreement with OBOS Mark AB, encompassing plots for the planned construction of 14 villas and 28 townhouses. The agreement also includes an option regarding an additional 19 residential plots. The plots will constitute the first construction stage initiated in the Valsjöberget project.

OBOS is one of the leading Nordic housing developers with around 1 000 employees in Sweden, where the company operates through its brands OBOS, Myresjöhus and SmålandsVillan.