Grundingen Fastighets AB (publ) är i full gång

11 okt, 2017

Grundingen Fastighets AB (publ) fortsätter arbetet med att tillträde portföljen och har parallellt med detta avslutat resandet av obligation i syfte att klara bolagets inledande finansiella behov.

En obligation om 100 MSEK är rest i ett första skede, med möjlighet att resa upp till 250 MSEK. Göteborgsbaserade projektutvecklingsbolaget AB Lejonstaden är anlitade att driva vidare samtliga projekt i portföljen.

Tillträde till portföljen planeras till på fredag den 13 oktober, och processen med att konvertera tidigare fordringar till aktier i Grundingen Fastighets AB (publ) är i full gång. Det som kvarstår är att verifiera samtliga innehav samt att registrera samtliga nya aktieinnehavare på Bolagsverket. När processen med att registrera alla nya aktieinnehavare är avslutad kan bolagsstämman hållas tidigast 4 veckor därefter.

Aktierna planeras att distribueras till sina ägare inom kort och kallelse till bolagsstämma kommer att presenteras på hemsidan. Till bolagsstämman tar vi tacksamt emot förslag på ledamöter till styrelsen för Grundingen Fastighets AB (publ).

Vi håller er uppdaterade löpande och kommer att utkomma med en kvartalsrapport efter utgången av respektive kvartal.