Grundingen Fastighets AB har tecknat avtal med HTE Produktion

13 sep, 2018

Grundingen Fastighets AB har tecknat avtal med HTE Produktion som skall bygga vägen in till de 14 tomter som utgör den första etappen i projektet Valsjöberget, Åkersberga. Arbetet har redan påbörjats och skall färdigställas under hösten. Försäljningen av tomterna påbörjas inom kort.

Vid frågor angående projekten vänligen kontakta AB Lejonstaden,

Lars Vardheim
Email: lars.vardheim@lejonstaden.se
Telefon: +46 734 10 11 33

Serdar Erkan
Email: serdar.erkan@lejonstaden.se
Telefon: +46 725 35 15 00

 

Om HTE Produktion

HTE Produktion tillhandahåller tjänster inom mark- och anläggningsarbeten, drift och underhåll av grönytor, markservice och betongrenovering inklusive tätskiktslösningar. Verksamheten bedrivs i södra Sverige med tyngdpunkt på Storgöteborg.