Godkänt bygglov i Sandtorp, Norrköping

17 sep, 2019

Grundingen Fastighets AB har erhållit bygglov för sitt projekt i Sandtorp i Norrköping. Projektet innehåller 38 lägenheter som planeras att upplåtas som bostadsrätter. Vi kommer under hösten att inleda försäljningen av bostadsrätterna och hoppas vara klara för byggstart under våren 2020.

Den nya stadsdelen Sandtorp är belägen två kilometer från Norrköpings centrum och utvecklas med blandad stadsbebyggelse. Norrköpings kommun har målbilden att området ska bli en ny attraktiv del av staden med bostäder, skolor, affärer, arbetsplatser och grönområden.

Vid frågor angående Grundingens projekt, vänligen kontakta AB Lejonstaden,

Lars Vardheim
Email: lars.vardheim@lejonstaden.se
Telefon: +46 734 10 11 33

Serdar Erkan
Email: serdar.erkan@lejonstaden.se
Telefon: +46 725 35 15 00