Godkänt bygglov för Söderport Balkongen i Norrköping

25 sep, 2019

Grundingen Fastighets har erhållit bygglov för Söderport Balkongen i Norrköping. Bygglovet omfattar 121 hyresrätter. 

Projektet Söderport består totalt av fyra kvarter: Altanen, Balkongen, Terassen och Portlåset. Kvarteret Balkongen är den första delen av projektet där bygglov sökts och nu erhållits. Sammanlagt omfattar alla delar av projektet Söderport cirka 440 bostäder. 

Bygglovsansökan har utformats i samarbete med Enter Arkitektur och parallellt med bygglovsarbetet har förfrågningsunderlag rörande entreprenad för projektet tagits fram. Grundingen håller för närvarande på med upphandling och målsättningen är att påbörja entreprenaden tidigt under 2020.

Lägenheterna kommer företrädesvis att vara små och yteffektiva ettor och tvåor på mellan 35 och 55 kvadratmeter, där ambitionen är att skapa prisvärda hyresrätter som alla skall ha råd att bo i. 

Vid frågor angående projekten vänligen kontakta AB Lejonstaden,

Lars Vardheim
Email: lars.vardheim@lejonstaden.se
Telefon: +46 734 10 11 33

Serdar Erkan
Email: serdar.erkan@lejonstaden.se
Telefon: +46 725 35 15 00