Fredrik Ståhl ny ledamot i Grundingen Fastighets

29 nov, 2021

Fredrik Ståhl har utnämnts till ny styrelseledamot i Grundingen Fastighets AB. Ståhl har närmare 25 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, bland annat i rollen som VD för Hökerum Bygg.

Ståhl är idag ägare av Familjen Ståhl Invest AB, en familjeägd koncern vars dotterbolag i huvudsak arbetar med projektutveckling av fastigheter genom Hökerum Bygg AB samt entreprenadverksamhet i de båda bolagen Hökerum Bygg AB och Stjärnhöken AB. 

Hökerum Bygg grundades 1968 och är ett bygg- och bostadsutvecklingsföretag med hemvist i Ulricehamn. Bolaget har mångårig erfarenhet av hela värdekedjan från markförvärv till projektering, byggnation och förvaltning. Under de senaste 15 åren har Hökerum Bygg färdigställt cirka 7000 bostäder, såväl i egenutvecklade projekt som åt externa beställare.

Fredrik har en djup förståelse för såväl bygg- och entreprenadverksamheter som fastighetsutveckling i familjeägda entreprenörsdrivna företag. Fredriks bakgrund borgar för ett affärsmannaskap och engagemang som kommer att bidra positivt i vårt styrelsearbete. Jag är mycket glad över att få välkomna Fredrik till styrelsen”, kommenterar Göran Johansson, styrelseordförande i Grundingen Fastighets.

Grundingen Fastighets har en intressant projektportfölj och ambitioner att bygga bolaget till en framstående fastighetsutvecklare. Jag ser fram emot att bidra med min erfarenhet till Grundingens fortsatta utveckling och tillväxt”, säger Fredrik Ståhl.

English:

Fredrik Ståhl new board member of Grundingen Fastighets

Fredrik Ståhl has been elected to the Board of Directors of Grundingen Fastighets AB. Ståhl has around 25 years of experience from the construction and real estate industries, including as CEO of Hökerum Bygg.

Ståhl is the owner of Familjen Ståhl Invest AB, a family-owned group with subsidiaries mainly active within property development and contracting operations through Hökerum Bygg AB and Stjärnhöken AB.

Hökerum Bygg was founded in 1968 and is a construction and housing development company based in Ulricehamn. The company has many years of experience from the entire development value chain ranging from land acquisition to design, construction and administration. Over the past 15 years, Hökerum Bygg has completed approximately 7,000 homes, both in in-house developed projects and on behalf of external clients.

Fredrik has a deep understanding of both construction and contracting activities as well as property development in family-owned entrepreneurial companies. Fredrik brings an acumen and commitment that will contribute positively to our board work. I am very happy to welcome Fredrik to the board”, comments Göran Johansson, Chairman of the Board of Grundingen Fastighets.

Grundingen Fastighets has an interesting project portfolio and ambitions to build the company into a prominent property developer. I look forward to contributing my experience to ensure Grundingen’s continued development and growth”, says Fredrik Ståhl.