Första spadtaget i Söderport

27 aug, 2020

Torsdagen den 27 augusti inleddes officiellt byggnationen av kvarteret Balkongen, första etappen i Grundingens projekt Söderport i Norrköping. På plats för det högtidliga första spadtaget fanns, förutom Grundingens styrelse, representanter från Peab, Balder, Norrköpings kommun och Lejonstaden. Grundingen Fastighets är beställare av projektet, byggbolaget Peab är huvudentreprenör och bostäderna kommer därefter att förvaltas av fastighetskoncernen Balder. Arkitekt är Enter Arkitektur.

Kvarteret Balkongen kommer att rymma 121 yteffektiva lägenheter, fördelade på sex byggnader och med förväntad inflyttning under sommaren 2022. Därefter kommer projektets efterföljande etapper Altanen, Portlåset och Terassen att medföra ytterligare flera hundra bostäder i området. Serdar Erkan, Projektutvecklare på Lejonstaden/Grundingen Fastighets, kommenterar:

– Det här är ju ett fint område, precis vid gränsen till staden och som nu blir som en ny stadsdel här nästan. Det kommer bli 500 bostäder totalt när det är klart så det kommer vara ett rejält tillskott och det kommer att bli väldigt fina, yteffektiva lägenheter. Vi hoppas att det här kan bidra till utvecklingen av området.

Serdar Erkan tror att konceptet i Norrköping kommer att bli det som gäller i framtiden, även om budgeten är tajt:

– Man måste veta hur man ska bygga på ett rationellt sätt och samtidigt ha koll på hur stora lägenheterna ska bli. Börjar man tumma på någon parameter kan kalkylen stjälpas. Vi räknar kronor och ören, det finns en maxgräns för vad vi får ta ut i hyra. Då vet vi hur mycket investeringen får kosta i andra änden. Det är lite därför det har tagit den tiden det tagit.

Vid frågor angående Söderport eller Grundingens övriga fastighetsprojekt, vänligen kontakta AB Lejonstaden:

Lars Vardheim

lars.vardheim@lejonstaden.se
+46 734 10 11 33

English:

2020-08-27

Construction underway in Söderport

On Thursday, August 27th, construction was officially kicked off for Balkongen, the first stage within Grundingen’s comprehensive Söderport project in Norrköping. Among those attending the official groundbreaking ceremony were, in addition to Grundingen’s Board of Directors, representatives from Peab, Balder, Norrköping municipality and Lejonstaden. Grundingen Fastighets is project owner while Peab, one of the leading Nordic construction companies, is the main contractor. Once constructed, the properties will be managed by Swedish real estate group Balder. Enter Arkitektur is the project architect.

The Balkongen city block will constitute 121 rental apartments divided between six buildings with exterior corridors, where the first residents are expected to move in during summer of 2022. In the subsequent stages, the Altanen, Portlåset and Terassen city blocks will add another several hundred residential units to the area. Serdar Erkan, Project Developer at Lejonstaden/Grundingen Fastighets, comments:

– This is a nicely located area that will grow into a real city district following this project. There will be 500 new homes built in total so it will be a significant addition of affordable and space-efficient apartments. We hope that this project can contribute to the overall development of the area.

Serdar Erkan believes that the concept utilized in Söderport is the way of the future, even though the budget is tight:

– This type of project requires significant expertise in how to build rationally and efficiently while considering apartment sizes and a multitude of other factors. We take every parameter into account and have a clear view of what budget to stay within. These careful considerations are part of why it takes some time to get a project of this scale up and running.

For more information regarding Söderport or other Grundingen projects, please contact AB Lejonstaden:

Lars Vardheim

lars.vardheim@lejonstaden.se
+46 734 10 11 33