Diskussionerna med projektutvecklingsbolag fortsätter

3 jul, 2017

Grundingen Fastighets AB (publ) arbetar vidare med att få den föreslagna transaktionen på plats, samt därefter kunna fortsätta utvecklingen samt färdigställandet av de åtta (8) projekten som är föremål för transaktionen.

Parallellt med denna process fortsätter Grundingen Fastighets AB (publ) de redan initierade diskussionerna med de olika projektbolag som hittills är engagerade i processen. Utöver detta kommer Grundingen Fastighets AB (publ) att arbeta för att ta kontakt med nya aktörer som är seriösa, kompetenta och bra för projektens fortlevnad.

När den tilltänkta transaktionen väl är på plats och Grundingen Fastighets AB (publ) har legal rätt till den tilltänkta portföljen så kommer arbetet att initieras ytterligare.