Bygglovsansökan inlämnad för Söderport i Norrköping

9 maj, 2019

Grundingen Fastighets har lämnat in Bygglovsansökan för projektet Söderport Balkongen i Norrköping. Ansökan har utformats i samarbete med Enter Arkitektur. Parallellt med bygglovsarbetet har förfrågningsunderlag rörande totalentreprenad för projektet skickats ut.

Balkongen består av ca 150 lägenheter i ett kringbyggt kvarter. Lägenheterna kommer främst upplåtas med hyresrätt och företrädesvis vara små och yteffektiva tvåor och treor mellan 35 och 70 kvadratmeter. Ambitionen är att skapa prisvärda hyresrätter som alla skall ha råd att bo i. Om bygglov erhålls som planerat är målsättningen att byggstart ska ske under 2019.

Vid frågor angående projekten vänligen kontakta AB Lejonstaden,

Lars Vardheim
Email: lars.vardheim@lejonstaden.se
Telefon: +46 734 10 11 33

Serdar Erkan
Email: serdar.erkan@lejonstaden.se
Telefon: +46 725 35 15 00