Bygglovsansökan inlämnad för projektet Sandtorp i Norrköping

8 maj, 2019

Grundingen Fastighets har lämnat in Bygglovsansökan för projektet Sandtorp i Norrköping. Bygglovet omfattar 38 bostadsrätter och har utarbetats i samarbete med What! Arkitektur.

Förfrågningsunderlag rörande totalentreprenad av projektet har sänts till entreprenörer och vid erhållet bygglov är målsättningen att produktionsstart ska ske senare under 2019. Bostädernas effektiva planlösningar gör att prisnivån väntas bli attraktiv för unga vuxna, som kan hoppa på spårvagnen direkt utanför dörren och ta sig till centrum på under 10 minuter.

Den nya stadsdelen Sandtorp är belägen två kilometer från Norrköpings centrum och utvecklas med blandad stadsbebyggelse. Norrköpings kommun har målbilden att området ska bli en ny attraktiv del av staden med bostäder, skolor, affärer, arbetsplatser och grönområden.