Balkongen är färdigställt, fullt uthyrt och inflyttat

27 sep, 2022

Projektet Balkongen som består av 121 hyreslägenheter i Norrköping är nu fullt uthyrt och blev under sommaren fullt inflyttat. Projektet, som sedan tidigare avyttrats till Trenum och Balder, färdigställdes av Peab och slutbesked erhölls i mitten på juli månad. Entreprenaden blev också godkänd efter överenskommelse om vissa mindre åtgärder. Arbetet med slutavräkning mellan Grundingen och Trenum pågår för närvarande.

English:

The Balkongen project is completed, fully let and occupied

The Balkongen project, which consists of 121 rental apartments in Norrköping, is fully let and was occupied during the third quarter. The project, previously sold to Trenum, was completed by Peab and final notification was received in the middle of July. The construction was also approved after agreement on certain minor measures. The work on final settlement between Grundingen and Trenum is ongoing.